تبلیغات
نام سرویس
مکان
قابل نمایش
سایز
قیمت ۱ ماهه
قیمت 2 ماهه
A1
 زیر هدر
 تمام صفحات
۴۶۸*۶۰
5هزار تومان
8 هزار تومان
A2
اخر سایت
تمام صفحات
۴۶۸*۶۰ 
2هزار تومان
3هزار تومان
A3
لینک دوستان
  _______
_______
1هزار تومان
2هزار تومان
B
پاپ آپ
تمام صفحات
_______
12هزار تومان
20هزار تومان
C
_______
تمام صفحات
_______
_______
_______
D
_______
تمام صفحات
_______
_______
_______

realclubwebsite@gmail.com  تنها راه ثبت تبلیغات از طریق ایمیل 
پرداخت تبلیغات از طریق شارژ ایرانسل یا پرداخت کارت به کارت